Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Как се облагат доходите от покупко-продажба на чуждестранна валута (forex) и виртуална валута - биткойн

В последните няколко години се радва на изключителна популярност търговията с финансови инструменти (акции, облигации и др.), чуждестранна валута (forex), и с електронни парични единици, (най-популярната от които е биткойн). Независимо дали сте от щастливците които печелят, или от тези които реализират само загуби, със сигурност ще достигнете до въпроса за данъчното облагане на тези доходи.

Доходите от търговия с тях в някои случаи се облагат с данък, в други случаи не.

След като в статията    Облагат ли се доходите от продажба на финансови инструментиВи запознахме с данъчното облагане на доходите от търговия с финансови инструменти (акции, облигации и други), е време да Ви информираме и за не по-малко популярната валутна търговия (forex), и с облагането на доходите от търговия с виртуална валута.

Доходи от валутна търговия (forex)


Валутната търговия представлява търговия с валути, които са издадени от централни банки на съответните държави. Освен че ги издават, централните банки и гарантират за тях. Валутите са финансов актив. 

Търговията с валута независимо от мястото, на което се реализира подлежи на облагане с данък в размер на 10 процента.

Доходи от търговия с виртуална валута


Както често се случва, българското законодателство изостава от реалността. На фона на новините и информацията за биткойн-милионери и реален биткойн банкомат в България, в нито един български нормативен акт няма определение за понятието "виртуална валута". Намираме го в резюме на Европейския банков орган - " виртуална валута е вид нерегламентирани цифрови пари, които не се издават и гарантират от централна банка и която може да действа като средство за разплащане." Съгласно това определение, виртуалните пари също са финансов актив.

За съжаление, доходите от търговия с виртуална валута също не попада в списъка на необлагаемите доходи съгласно ЗДДФЛ, нито пък са освободени от облагане по силата на друг закон. 

Деклариране на доходите от разпореждане с финансови активи


Доходите  от валутна търговия и търговия с виртуална валута се декларират в Приложение 5, Таблица 5 на годишната данъчна декларация  по чл. 50 от ЗДДФЛ, като към декларацията могат да не се прилагат никакви документи, касаещи сделките с виртуална валута.

Определяне на размера на дължимия данък

Финансовият резултат се определя за всяка конкретна сделка, като от продажната цена се вади покупната стойност. Ако през годината е реализирана някаква печалба, тя подлежи на облагане с данък в размер на 10 процента. 

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

гр. София, ул. Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 83 55 99Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.