Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Данък "покойник" само по желание

Наследниците няма да бъдат глобявани заради неплатени данъци на техен починал роднина. Вчера стана ясно, че правителството се е отказало от идеята занапред наследниците задължително да подават данъчни декларации за доходите на покойника, а ако не го правят, да бъдат наказвани с до 500 лева. Подаването на декларация ще е само доброволно и съответно санкции няма да има, обясни министърът на финансите Владислав Горанов, който представи данъчните промени за идната година пред депутатите от бюджетната комисия.

Така за данъчните служби остава да проверяват дали починал човек е завещал неплатени задължения към бюджета и да поискат от близките да ги платят. Установяването на задължения ще става с акт по чл. 106 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс, както и досега. И в момента НАП може да ревизира доходите на покойния, да издаде акт за установяване на задължения и да подкани наследниците му да платят.

Според признанията на чиновниците обаче този механизъм е "изключително сложен и затруднява както данъчно задължените, така и администрацията". Явно за да облекчи администрацията, правителството бе готово да натовари данъкоплатците в траур със задължение да пишат декларации под страх от глоба. Но гневните реакции и разумните аргументи все пак са надделели - близките на отишъл си човек не са длъжни да знаят какви доходи си е докарвал той и дали е плащал данъци за получени наеми, хонорари, ренти и т.н.

Министърът на финансите обясни пред бюджетната комисия, че се търси компромисен вариант за покачването на такса "смет" за битовите потребители, което изглежда все по-неизбежно. Увеличението ще е голямо, но ще бъде "разсрочено" на малки стъпки за 5-10 години, стана ясно от думите на Горанов. В момента тежестта на таксата пада върху фирмите и изобщо не се спазва принципът, че плащането трябва да е съответно на количествата боклук.

Проблемът е, че последните правителства и общините нямаха желание и кураж да гневят населението с вдигане на таксата. Освен това работната група, която се занимава с въпроса, още не е измислила най-добрия вариант за измерване на реалните количества боклук, призна финансовият министър. Той декларира, че веднага след приемането на бюджет 2017 правителството ще се захване с тази болна тема.

Бързане
Вчера Горанов обясни, че правителството е приело данъчните новости без обсъждане, на подпис, за да може да ги внесе навреме в парламента, а и защото никой от министрите нямал забележки и възражения по промените. Той увери, че експертите в МФ работят усърдно и че проектобюджетът за 2017 г. ще бъде готов и внесен за обсъждане в Народното събрание в срок - до 31 октомври. Данъчните промени бяха одобрени на първо четене в комисията, която бе в намален състав. В отсъствието на червената опозиция ДПС гласуваха "въздържал се". Йордан Цонев обясни, че депутатите от движението не са имали време да се запознаят с проекта.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.