Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Гръцкото правителство намалява данъците за фирми и домакинства
Гръцкото правителство ще намали данъците за предприятията и домакинствата през 2017 г. Това съобщи зам.-министърът, отговорен за публичните финанси Трифон Алексиадис пред в. Kathimerini.

Алексиадис подчерта, че конкурентоспособността на икономиката трябва да се подобри, но с настоящите високи ставки на корпоративния данък, „това е все едно да се простреляш в крака".

Зам.-министърът говори и за планираните промени в данъка върху единната собственост от 2017 г., с които обработваемите парцели евентуално да се освобождават от налог, но данъчните приходи да се запазят.

„В момента като правителство сме наследили специфична данъчна система, финансово и социално положение, от които трябва да излезем, прилагайки спасителното споразумение. Искаме икономиката ни да стане по-конкурентна, но когато имаш високи данъци, това е като да се простреляш в крака и днес нямаме справедлива система. Има свръхоблагане. Затова трябва да преминем към друга структура на данъчна система", обясни Алексиадис.

Структурата, която той предвижда, отчита как действат съседите на Гърция, заедно с по-справедливо разпределение на данъчната тежест чрез изместване на данъците от хората с по-ниски и средни доходи към тези с по-високи такива.

„Невъзможно е да има високи данъчни ставки в Северна Гърция, когато само няколко километра на север в страните от ЕС, с които сме в митнически съюз, ставките са ниски. Единственото нещо, което може да се постигне с подобни действия, е да се унищожат гръцките фирми и да бъдат принудени да се преместят другаде", посочи зам.-министърът.

„От 2017 г. трябва да се занимаем с облекчаването на тежестта върху граждани и предприятия, както и данъците свързани със собственост", изтъкна той.

Алексиадис потвърди думите на премиера Ципрас, че данъкът върху собствеността ще претърпи промени през следващата година, „за да го направим по-справедлив и пропорционален". Дори ако налогът бъде поправен или сменен през 2017 г., планираните данъчни приходи от 2,65 млрд. евро на година ще останат същите, отбеляза зам.-министърът.

Той коментира и начина, по който ще се облага обработваемата земя от догодина.

„Не искаме да поставяме тежест върху селскостопанското производство. Обработваемият парцел е едно, а скъпият парцел в туристически курорт е съвсем друго. Обсъждайки новия данък, ще видим как може да стимулираме селскостопанското производство. Един от начините за това е да разграничим обработваемите парцели от другите, но все още не сме достигнали до решение по въпроса", обясни Алексиадис.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.