Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Майчинските растат и при смятане на парите 2 г. назад

Увеличеният период, за който се изчислява т. нар. скъпоплатено майчинство, все още не се е отразил върху изплащаните обезщетения. За първите три месеца размерът им се е вдигнал средно с 40 лв. спрямо година по-рано.

Така средното обезщетение е стигнало 455 лв. за първото тримесечие на 2015 г., показват данните на Националния осигурителен институт. Новият, по-дълъг период за изчисляване на скъпоплатеното майчинство трябва да се отрази на жените, чийто 45-дневен болничен преди раждането е започнал след 1 януари, обясняват от НОИ.

Срокът за изчисляване на майчинството през първата година отново бе увеличен от началото на годината на 24 месеца. Правителството на Пламен Орешарски го намали на 18 месеца, но ГЕРБ си върна техния по-дълъг срок от 2 г., който бе при първия кабинет на Борисов.

Мотивът бе да се избегнат злоупотребите на жени, които се осигуряват на по-високи пари само в последните месеци. За първата година майките получават 90% от дохода, върху който са се осигурявали две години назад. Според разчетите рестрикцията трябва да намали обезщетението за майчинство средно с 12 лв., а НОИ да спести 6 млн. лв. за цялата година.

Изчисленото средно обезщетение за страната обаче се дължи основно на столицата, Софийска област и Варна - единствените области, където майките гледат децата си с над 400 лв. месечно. В столицата парите за бременност и раждане са 633.54 лв. Във Варненско - 414.30 лв., а в Софийска област - 409 лв. За сравнение - майките в Хасковско вземат почти два пъти по-малко - 323 лв. В област Кърджали - с два лева повече. В Благоевград пък вземат средно по 332 лв.

166 536 души през тримесечието са получавали обезщетение за бременност и раждане. Изплатени от НОИ са близо 76 млн. лв. Година по-рано осигурителният институт е изплатил 67.5 млн. лв. за 162 706 души.

Средното обезщетение за отглеждане на малко дете - между първата и втората годинка, е 297.69 лв. за началото на тази година. За същия период на м.г. средната сума бе 295 лв. и 78 ст. За сравнение - през 2013 г. парите бяха близо 205 лв. 123 748 мъже и жени получават този вид обезщетение, което коства на НОИ близо 37 млн. лв. През тази година размерът на средствата за втората година от майчинството бе замразен на 340 лв., въпреки че минималната заплата бе увеличена.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.