Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Министерството на икономиката обмисля вдигането на прага за регистрация по ДДС от 50 на 200 хил.лева

Данъчното облагане е един от начините да се преборим със сивата икономика. Министерството на икономиката обмисля вдигането на долния праг за регистрация по ДДС от 50 хил. на 200 хил. лева, за да насърчи плащанията от малкия и среден бизнес.

Според европейската директива прагът е 100 000 евро. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски.

Като друг проблем той изтъкна лицензионните режими, които забавят дейностите на определени предприятия.

Правителството има програма за премахването и олекотяването на тази бюрократична тежест и инвеститорите оценяват положително усилията в тази насока, коментира министърът, цитиран от Нова тв.

И посочи още, че откакто е на поста си, чуждестранните инвестиции са се увеличили близо 3 пъти и половина - за първото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на предходната година. Те вече надвишават парите, изпращани от българи от чужбина, каза Лукарски.

Това, което насърчава инвестициите, е стабилността на управлението. Това, от което чуждите инвеститори се оплакват, е корупцията и правосъдната система, каза министърът. Остават проблемите с доверието на инвеститорите в българските институции.

Има оплаквания от корупция и за неизвършената реформа в съдебната система, както и конкретни опасения, че може да се въздейства върху съда, допълни той.

Той даде за пример германска фирма, която имала притеснения, че може да има въздействие върху съдебната ни система при уреждане на спор за концесия.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.