Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Оставят на длъжниците поне 380 лв. от месечното си възнаграждение

Длъжниците ще получават поне по 380 лв. от месечното си възнаграждение, колкото става минималната заплата от 1 юли. Съдебните изпълнители няма да могат принудително да взимат заплати и пенсии на длъжниците, които са под минималното възнаграждение.


Това гласят промени в Гражданския процесуален кодекс, които са подготвени от Министерството на правосъдието. Ако след удържане на данъците и осигуровките длъжник получава доход в размер от минималната заплата до 600 лв. на месец, съдебните изпълнители ще могат да му удържат една трета от горницата над 380 лв., ако е без деца, и 25%, ако има деца, които издържа, гласят промените.


Новите правила, с които на длъжниците се гарантира доход в размер на минималната заплата, ще важат и когато възнагражденията или пенсиите се изплащат по банков път, гласят промените в ГПК. В момента практиката е съдебният изпълнител да блокира всички банкови сметки на длъжника.


Ако човек иска да изтегли дори частта от заплатата си, която по закон не може да му бъде отнета, трябва да поиска от съдебния изпълнител да изпрати писмо до банката, с което да вдигне запора върху тази сума.


С промените ще се даде право банките да дават на длъжниците поне по 380 лв. на месец, ако се вижда, че парите, които постъпват по сметките им, са от заплата или пенсия. Това ще гарантира на длъжниците минимален доход, с който да покриват текущите си нужди, което значително ще облекчи живота на хората, които са изпаднали във финансово затруднение.

Копирано от standartnews.com

Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.