Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Все по-малко хора сменят фонда си за втора пенсия
СНИМКА: БГНЕС
Едно от предложенията на КФН към депутатите в социалната комисия е да отпадне таксата от 20 лв. за прехвърляне в друг фонд, която беше въведена, за да се намалят злоупотребите на фондовете да си крадат осигурените лица без тяхно знание.
Текучеството във фондовете за втора пенсия намалява тази година, показват данни на Комисията за финансов надзор. От януари до март 42 094 българи са прехвърлили парите си в друг фонд. Става дума и за трите вида фондове - универсален, професионален и доброволен. За същите месеци на 2014 г. 50 252 осигурени са сменили фонда си. Спрямо края на миналата година - последните три месеца - има минимално увеличение от 297 души. Така акцията на кабинета, който искаше да повиши заинтересоваността на осигурените къде са парите им и как се управляват те с промените от края на миналата година, не е дала резултат поне във възможността за промяна на фонда. 

Отказите тази година също са по-малко - отказано е на 4432 души, или близо 9 на сто от подадените общо заявления. Причините са различни - неправилно попълнени заявления за прехвърляне или липса на платена такса от 20 лв.

Малко над 100 млн. лв. са си разменили фондовете - едва 1.2 на сто от всичките им активи, които през тази година вече са над 8.4 млрд. лв. Прехвърлените пари са с близо 12 млн. лв. по-малко от година по-рано. Средният размер на прехвърлените средства по индивидуалните партиди е 2388 лв. Спрямо година по-рано парите по партидите са се повишили с малко над 151 лв.

Повишението спрямо края на миналата година е в резултат на повечето желаещи да сменят професионалния си пенсионен фонд в рамките на втория стълб. Те са с 329 души повече спрямо края на 2014 г., докато желаещите да сменят универсалния или доброволния си пенсионен фонд намаляват.

Според разкритите партиди в универсалните и професионалните фондове, където задължително се осигуряват родените след 1959 г., у нас осигуровки би трябвало да плащат над 3.8 млн. българи. Това обаче е далече от истината, защото във фондовете не се закриват партиди. Така има кухи сметки, по които няма движение - на емигрантите ни, на безработните и т.н. За сравнение според данните на Националния осигурителен институт към края на миналата година всички, които са плащали осигуровки за държавното обществено осигуряване, са по-малко от 2.3 млн. Това означава, че по груби сметки кухите партиди във втория стълб са около 1.5 млн.

БЪДЕЩЕ

Вторият стълб ще се прекроява тепърва с промените в Кодекса за социално осигуряване, които сега са в парламента, както и с подготвяните от работна група към КФН текстове. Депутатите са на път да дадат възможност на всички осигурени, родени след 1959 г., да могат да прехвърлят парите си между сребърния фонд и частните фондове многократно. Това според социалните партньори не е добро решение, защото хората няма да получават доходност за периода, в който внасят пълните си осигуровки в НОИ. Има опасения, че от 2019 г., когато парите от сребърния фонд ще могат да се харчат за покриване на дефицита в НОИ, ще се посегне и на парите за втора пенсия. Експертите смятат, че към НОИ ще прехвърлят осигуровките си хора, които имат малко средства по индивидуалните си партиди, защото са се осигурявали на ниски суми или защото имат периоди на безработица, което в дългосрочен план ще натовари още повече бюджета на общественото осигуряване. Освен това ще се даде и възможност на работещите в първа и втора категория труд да прехвърлят парите си към НОИ и да вземат пълна пенсия от държавата.


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.