Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Какви "номерца" може да ни погоди работодателя

Работодателят е по-силната страна в трудовото правоотношение. Вие като служител можете много сериозно да бъдете ощетени  от недобросъвестни работодатели. Покрай нашумелите в последните месеци  случаи на ощетени служители, насочваме вниманието Ви към най-често използваните подли „номерца". Ето за какво трябва да бъдете нащрек:


1. Подписване на празен разходен касов ордер. Разходният касов ордер е документ, който документира плащания на касиера към определен контрагент или служител на фирмата. Във формуляра на разходния касов номер фигурират данни за името на лицето, на което е изплатена сумата, основанието за плащане, размерът на сумата (цифром и словом), и подписите на получателя на сумата и на лицето, което я е изплатило. Когато получавате трудовото си възнаграждение в брой е редно да подпишете разходен касов ордер. Документът се съхранява в архива на предприятието. Никога не подписвайте разходен касов ордер, чийто полета са празни. Ако работодателят Ви реши да не Ви изплати трудовото възнаграждение просто ще допълни името Ви , основанието и размера на изплатената сума. Разбира се, можете да оспорите подписа си, и дори да си потърсите правата по съдебен път, но Ви очаква дълъг и мъчителен процес с неясен край.


2. Подписване на молба за напускане още при назначаването. Работодателите са изключително изобретателни, когато се касае за освобождаване на служители. Ако договорът Ви е безсрочен, работодателят Ви може да Ви освободи от длъжността чрез писмено едномесечно предизвестие. Ако то не бъде спазено, е длъжен да Ви изплати обезщетение в размер на едно брутно трудово възнаграждение. Ако разполага с подписана от Вас молба за напускане, проблемите му с Вашето уволнение са спестени. Нашият съвет е никога да не подписвате молба или предизвестие за напускане, ако нямате намерение наистина да напуснете. Дори да оспорите молбата, шансовете Ви за успех ще са минимални - подписът Ви е поставен собственоръчно.

3. Уволнение на бременни служителки и майки. Ако сте бременна или пък вече сте майка, не очаквайте работодателят Ви да сподели радостта Ви. Бременните служителки и майките на деца до 3-годишна възраст се ползват със закрила от уволнение съгласно чл. 330 от КТ. Закрилата се състои в това, че работодателят може да уволни бременна служителка или майка на дете до 3-годишна възраст само с разрешение на Инспекцията по труда. За да се възползвате от закрилата, трябва да уведомите работодателя писмено, като му предоставите медицински или друг документ, удостоверяващ Вашата бременност или раждане на дете. Ако го уведомите за това устно и липсват доказателствени документи, не можете да се възползвате от закрилата на чл.330 от КТ.

4. Неизплащане на обезщетение за неизползван отпуск. Обезщетението за неизползван отпуск се изплаща при напускане на служителя, пропорционално на отработеното време при работодателя. Право на платен годишен отпуск получава всеки служител с минимален общ трудов стаж 8 месеца. Ако Ви липсва този стаж нямате право на платен годишен отпуск. Но имате право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. И тук важи правилото, че не трябва да подписвате никакви празни разходни ордери, както и други документи , чието съдържание не разбирате.
Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.