Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Кога трябва да регистрирам фирма?
Когато обмисляме някакво бизнес начинание, трябва предварително да уточним под каква форма ще го осъществяваме. Да се регистрираме ли като упражняващ свободна професия, или да извършваме дейност чрез търговско дружество?

Част от отговорите ни дава Търговския закон. Съгласно разпоредбите му, едно лице е търговец, ако дейността му е:
• покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид;
• продажба на стоки собствено производство;
• покупка на ценни книги с цел препродажба;
• търговско представителство и посредничество;
• комисионни, спедиционни и превозни сделки;
• застрахователни сделки;
• банкови и валутни сделки;
• менителници, записи на заповед и чекове;
• складови сделки;
• лицензионни сделки;
• стоков контрол;
• сделки с интелектуална собственост;
• хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
• покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
• лизинг.

Щом имате намерение да осъществявате някоя от тези дейности, трябва да регистрирате търговско дружество - ООД/ЕООД или ЕТ. Търговска дейност може да бъде осъществявана и от друг тип дружества - АД (акционерно дружество), ДЗЗД (дружество по Закона за задълженията и договорите, СД (събирателно дружество) и др. Но при тези тип дружества има много особености, и Ви препоръчваме предварителна консултация с адвокат/юрист и счетоводител.

В кои случаи може и да не регистрирате фирма?


- ако се занимавате със селско стопанство;
- ако сте занаятчия, предоставяте услуги с личен труд или имате свободна професия;
- предоставяте хотелски услуги в дома, в който живеете.

Данъчното облагане на упражняващите свободна професия е регламентирано в ЗДДФЛ, като са посочени примерни дейности, които се дефинират като свободни:

- експерт-счетоводители, консултанти, одитори, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, съдебни заседатели, експерти към съда и прокуратурата, лицензирани оценители, медицински специалисти, преводачи, архитекти, инженери, технически ръководители, дейци на културата, образованието, изкуството и науката, застрахователни агенти и др., които извършват независима икономическа дейност.

Ако сте консултант, можете да извършвате дейността си като упражняващ свободна професия, без да се налага да регистрирате фирма. Но за да се извършите необходимите регистрации, ще Ви е необходима диплома.

Пример: Ако имате диплома за счетоводител, но желаете да се регистрирате като упражняващ свободна професия, с дейност изработка и продажба на бижута, регистрацията ще Ви бъде отказана.

При регистрация като упражняващ свободна професия, трябва да извършите определени регистрация, с които можете да се запознаете в статията „Как да се регистрираме като самоосигуряващо се лице?"

Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

гр.София, ул.Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 835599

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.