Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Нова година, нов счетоводител (Какво трябва да знаем ако сме решили да сменим счетоводителя си)

Ако сте преценили, че вече е време да се разделите с настоящия си счетоводител (може да ви бъде полезна статията Признаци че е време да сменим счетоводителя си), има няколко важни правила, които е хубаво да спазите. Смяната на счетоводителя е нелека задача, за който и да било собственик на бизнес. Но този процес може значително да бъде облекчен, ако спазвате някои съвети.

При положение че решението ви е окончателно, първото нещо което трябва да направите е да вземете договора, който сте подписали с него и внимателно да прочетете условията в него. Проверете в какъв срок дължите предизвестие за прекратяване на договора. В най-често срещаните случаи срокът е едномесечен, но би могъл и да е по-дълъг. Второто важно нещо, което би трябвало да потърсите в него е въпросът за годишното счетоводно приключване. Ако договорът се прекрати в края на годината, би трябвало годишното счетоводно приключване да е ангажимент на настоящия, а не на новия  счетоводител.

1. Намерете нов счетоводител, преди да се разделите със стария. 


 

Преди да уведомите счетоводителя си, че не желаете вече да работите с него, първо изберете нов. Изборът на счетоводител понякога може да отнеме доста време. За да не попаднете в ситуация, в която нямате счетоводител който да се грижи за счетоводството ви, е добре да се подготвите предварително. Можете да се консултирате с новия счетоводител във връзка с прехвърлянето на фирмата ви, и всички подробности за предаването на работата и документите. Щом сте избрали новия счетоводител, изяснете всичките условия по бъдещата си работа. И задължително подпишете договор за счетоводно обслужване.

2. Независима проверка.


 

Ако има възможност, е добре да организирате проверка на работата на вашия счетоводител още преди да го уведомите, за прекратяването на отношенията ви. Проверката може да бъде извършена от одитори или пък от счетоводна къща. Единственото обстоятелство, което би затруднило проверката е, ако документите се съхраняват от счетоводителя ви, а не в офиса на фирмата ви. В този случай вие нямат достъп до тях.

2. "Нова година, нов късмет". 

Ангажирайте счетоводителя в началото на годината. За вашия нов счетоводител ще бъде много по-трудно да изготви годишните отчети на фирма, която все още не познава. Затова е най- добре да го ангажирате в началото на годината. Това ще му даде достатъчно време да се запознае подробно с документацията, договорите и като цяло с дейността на фирмата. 

3. Оттеглете пълномощните си.

Със сигурност сте упълномощили счетоводителя си да представлява дружеството ви пред НАП, НОИ и други институции. Просто си вземете пълномощните и се уверете, че старият ви счетоводител не може да подава никакви декларации и други документи от името на вашата фирма.

4. Предаване на документацията.

Редно е да вземете от стария счетоводител всички оригинални документи, които са у него - фактури, банкови извлечения, договори, разписки и други. Задължително е да го направите чрез подписване на приемо-предавателен протокол. Какво трябва да съдържа той? Ако документите са много, няма да има възможност да ги описвате един по един. Но можете да ги опишете в обобщен вариант - м.01.2010 - 20 бр. фактури. Уверете се, че не липсват документи. Ето и един примерен списък с оригиналните документи, които да поискате:

- фактури;

- банкови извлечения;

- ДДС декларации и дневници;

- ведомости за заплати, трудови договори и досиета на служители, всички подадени данъчни и осигурителни декларации

- трудови книжки (по принцип трудовата книжка веднага се връща на работника, но е възможно някоя да е останала в счетоводителя ви);

- годишни отчети и годишни данъчни декларации.

5. Счетоводни разпечатки

Счетоводните разпечатки могат да бъдат предадени на хартия или в електронен вид. Те са много важни, защото благодарение на тях новият счетоводител ще навлезе в делата на фирмата ви. Задължителните счетоводни разпечатки са: оборотни ведомости, хронологични справки, аналитични ведомости, салдови справки, амортизационни планове и други.

6. Документи, удостоверяващи осигурителен стаж и доход

Нека счетоводителят ви изготви служебни бележки за всички служители, както и УП 2 и УП 3 (при необходимост). Това много ще улесни вас и бъдещата ви работа с новия счетоводител. Тези документи обикновено могат да се изготвят автоматично от програмата за „Труд и работна заплата”.  Но дори и счетоводителят да не разполага с такъв програмен продукт, ще му е много по-лесно да изготви тези документи, отколкото на новия счетоводител.

7. Ревизии и проверки. Ако в момента сте в ревизия (на данъци или осигуровки) най-добре е счетоводителят, който е водил ревизията да я приключи. Той вече познава документацията, евентуалните проблеми. Не е маловажно и че вече е контактувал с данъчните инспектори.

8.    Разделете се приятелски.


 

Дори и да таите враждебни чувства към счетоводителя си, не се карайте с него. Не забравяйте, че разполага с финансова информация за фирмата ви. Възможно е да се наложи да контактувате с него в бъдеще, във връзка с възникнали въпроси. 


Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД
Гр. ул. Леге 10
За контакти: 0886 83 55 99
www.sfconsult.bg

Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.