Възползвайте се от услугата "Попълване на данъчна декларация за физически лица" на преференциална цена.
Изчислете работната си заплата, сумите на удръжките за осигуровки и данъци.
Изчислете дължимата законна лихва по всяко задължение.
Изчислете дължимата лихва по предоставени или получени заемни средства.
Място за консултации и дусксии по спорни казуси. 
Признаци, че е време да смените счетоводителя си

 

 

 

Когато една фирма избира счетоводител, тя обикновено предвижда дългосрочно сътрудничество с него. Смяната на счетоводителя може да бъде досадна задача, но в някои случаи е наложителна. Понякога се появяват тревожни сигнали, които не са за пренебрегване. 1. Счетоводителят Ви не е компетентен. 

Няма как един човек да познава всичките закони, законодателни вратички и хитрости. Но Вашият счетоводител е длъжен поне да е добре запознат със спецификите на Вашата дейност. Освен че би трябвало да Ви уведомява за нормативните актове, касаещи Вашата дейност, той трябва да следи и евентуалните промени, и да Ви предупреждава за ефектите върху бизнеса Ви.


2. Глобяват Ви заради грешките на счетоводителя Ви. 

Безспорен е фактът, че всеки греши. Работа на Вашия счетоводител е да сам да разработи система, с която да проверява работата си, и ако е допуснал грешка да я отстрани. Много от грешките в счетоводството не са фатални и могат да бъдат поправени. Ако е изтекъл определен срок, съответнанат институция не може да ни глоби (в какви срокове можем да бъдем глобени прочетете тук). Но понякога глобата няма как да ни се размине, например при неподадена навреме данъчна декларация. Закон за всеки счетоводител е да спазва сроковете за подаване на различните декларации - по ДДС, осигурителни декларации и други.


3. Не пази в тайна подробности за бизнеса Ви. 

Вашият счетоводител знае почти всичко за бизнеса Ви, като годишната Ви печалба е най-безобидната информация с която разполага. Запознат е с всички договори, вземания от клиенти и задължения към доставчици, парични потоци, задължения за осигуровки и данъци. Той разполага и с много класифицирана информация, която би могла да бъде определена като фирмена тайна. Затова, по силата на професионалната етика, Вашият счетоводител е длъжен да пази тайните на Вашата фирма. Ако имате някакви съмнения относно дискретността на Вашия счетоводител, поговорете с него или просто го сменете.


4. Не Ви обръща нужното внимание. 

Всеки професионалист би обръщал еднакво внимание както на малките, така и на големите си клиенти. Ако имате нужда от консултация, но не я получавате, или пък с месеци чакате елементарна за изготвяне справка, значи нещо не е наред. Все пак се замислете и за договора за счетоводно обслужване, който сте подписали: ако в него са включени само основните услуги и месечната такса е малка сума, няма как да очаквате ВИП-обслужване. 


5. Не Ви предупреждава за евентуални рискове. 

Ако не си плащате осигуровките, рискувате близка среща с НАП - лихви за просрочие, глоби и ревизии. Ако представите на счетоводителя си фактура, която не е свързана с дейността на фирмата, най-вероятно ще трябва да платите върху тази сума данък печалба. Вие няма как да знаете всички тези неща, и е работа на Вашия счетоводител да ви предупреди за евентуални рискове. 


6. На 31 март разбирате че трябва да платите непосилни данъци. 

31 март е крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за юридически лица, като в същия срок се плащат и дължимите данъци за предходната година. Редно е Вашият счетоводител да обсъди предварително с Вас финансовия резултат на дружеството, и да го съобрази с желанията Ви. Ако планирате бъдещ кредит или преследвате висок имидж, е добре печалбата Ви да е по-висока. Ако не желаете да плащате излишнш данъци, голяма печалба не Ви е нужна. Финансовият резултат може да бъде планиран и дори в известна степен ригулиран. Все пак, Трябва да знаете, че счетоводителите не са фокусници, и не могат с вълшебна пръчица да направят от губещата фирма печеливша. 


7. Финансови злоупотреби. 

Често срещана е ситуацията, в която счетоводителят е и касиер. Ако вашият счетоводител злоупотребява с доверието Ви, това е не просто повод за уволнение а истинско финансово престъпление. Ако другите недостатъци могат, макар и с усилие да бъдат преглътнати, присвояването на финансови средства е непростимо. Какви финансови проблеми би могъл да Ви причини Вашия касиер - счетоводител, можете да прочетете в любопитната статия "Среща с тъмната половина - големите кражби от счетоводители и касиери".

 

В случаи на финансови злоупотреби освен уволнение на счетоводителя, най-добре е да се обърнете към компетентните институции, като полиция и прокуратура.


Вие сами трябва да вземете решението дали да прекратите отношенията си с настоящия си счетоводител или не. Ако решите да доверите счетоводството на фирмата си в ръцете на друг специалист, внимателно прочетете следващия ни материал "Какво трябва да знаем, ако решим да сменим счетоводителя си".


Счетоводна кантора София Финанс Консулт ЕООД

Гр. София, ул. Леге 10, ет.5

За контакти: 0886 83 55 99

www.sfconsult.bg

 


Назад
Опознай счетоводството за да го обикнеш!

Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки?
Какви декларации трябва да подадем, за да ползваме данъчно облекчение? Как да избегнем глоба, ако сме в нарушение?
Вълнуващи и досадни едновременно въпроси, които си задава всеки предприемач и всеки човек, който плаща данъци и осигуровки.
Ако ровенето в нормативната уредба и заиграването с цифрите не са вашата страст - попитайте ни - на нас цифрите ни говорят. Ние свободно плуваме в океана на българското и международно данъчно и осигурително законодателство.

За кого е създаден този счетоводин портал?
За всички хора, които не са счетоводители, финансисти или юристи. За всички, които имат близки срещи с НАП, НОИ, общини и други държавни институции. Както и за всички, които са доверили счетоводството си на финансов специалист, но той им говори на непознат език.

Нашата мисия е да помогнем да хората, които не са финансисти или юристи по образование да разберат основните принципи на счетоводството и данъчното облагане. 

Целта ни е да „преведем” сложната счетоводна и данъчна терминология на разбираем език, да помогнем на хората да разберат своите права и задължения свързани с данъците и счетоводството. Нашият сайт е насочен и към ръководители и мениджъри, които се сблъскват с проблеми от счетоводен и данъчен характер.Научете повече за нас
Правилно ли е фирмите да декларират кои активи се ползват за лични нужди?
Да, редно е. Който ползва фирмено имущество, трябва да плаща данък.
Не, не е редно. Само ще се увеличи бюрокрацията.
Няма смисъл, който е укривал данъци, ще продължава да ги укрива.
Нямам мнение.
Работя в областта на сивата икономика, никога нищо не декларирам пред НАП.